Lucky Tiger Pin-Up

Od 80 lat produkty kosmetyczne Lucky Tiger przetrwały próbę czasu,
pomagając mężczyznom być takimi jak chcą!

A Classic All American Brand
with True Authentic Barbershop Heritage.
First Trademarked in 1935 Kansas City, MO, U.S.A.